Tiêu đề
Mức lương
Nơi làm việc
ĐƠN HÀNG 12 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN New
29 Triệu
Tỉnh SAGA
ĐƠN HÀNG 8 NỮ ĐỊNH HÌNH NHỰA
31 triệu
Tỉnh SHIGA
ĐƠN HÀNG 8 NAM- 12 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
32 Triệu- 37 triệu
Tỉnh KANAGAWA-SAITAMA-HOKAIDO
ĐƠN HÀNG 7 NAM CƠ KHÍ TIỆN
32 Triệu
Tỉnh OSAKA hoặc GIFu
ĐƠN HÀNG 2 NAM SỬA CHỮA Ô TÔ
30 Triệu
Tỉnh KAGOSHIMA

Thông tin liên lạc
Ứng tuyển

Hotline: 0844299996
Tiêu đề
Mức lương
Nơi làm việc
ĐƠN HÀNG 12 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN New
29 Triệu
Tỉnh SAGA
ĐƠN HÀNG 8 NỮ ĐỊNH HÌNH NHỰA
31 triệu
Tỉnh SHIGA
ĐƠN HÀNG 8 NAM- 12 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
32 Triệu- 37 triệu
Tỉnh KANAGAWA-SAITAMA-HOKAIDO
ĐƠN HÀNG 7 NAM CƠ KHÍ TIỆN
32 Triệu
Tỉnh OSAKA hoặc GIFu
ĐƠN HÀNG 2 NAM SỬA CHỮA Ô TÔ
30 Triệu
Tỉnh KAGOSHIMA

Thông tin liên lạc
Ứng tuyển

Hotline: 0844299996
Tiêu đề
Mức lương
Nơi làm việc

Thông tin liên lạc
Ứng tuyển

Hotline: 0844299996
Tiêu đề
Mức lương
Nơi làm việc
Giáo viên dạy tiếng Nhật
Từ 8 ~ 12 triệu
Trung tâm ngoại ngữ LABCO
Cán bộ Quản sinh
Từ 6 ~ 8 triệu
Trung tâm ngoại ngữ LABCO
Nhân viên tư vấn trực tuyến
4.000.000 trở lên + lương theo năng lực
Trụ sở công ty LABCO
Cán bộ tuyển dụng nguồn lao động Nhật Bản và Đài Loan
Lương cơ bản + thưởng theo doanh số
Trung tâm ngoại ngữ LABCO
Giáo viên dạy tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng
Từ 8 ~ 15 triệu
Trung tâm ngoại ngữ LABCO

Thông tin liên lạc
Ứng tuyển

Hotline: 0844299996
Kinh nghiệm - xu hướng xuất khẩu lao động
Du học Nhật Bản
Liên hệ
Liên hệ qua điện thoại
0844299996/0832499996
Hoặc gửi mail
tdttlabco@gmail.com
Xem bản đồ đường đến Labco
renew capcha
0844299996/0832499996
facebook skype
Email: tdttlabco@gmail.com
Copy CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI (LABCO.,JSC). giữ bản quyền nội dung.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI (LABCO.,JSC)